facebook  youtube
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach - Oficjalna strona
REKRUTACJA TECHNIKUM
vete2
Technik

weterynarii


 
"Miłość do zwierząt, to właśnie ona pokazuje, ile w nas zostało z człowieka".

Z nami nauczysz się:
 • określać prawidłową i nieprawidłową budowę oraz czynności organizmów zwierzęcych,
 • zapobiegać chorobom zwierząt oraz oceniać stan higieniczny i zagrożenia zdrowia zwierząt,
 • wykonywać zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt,
 • pełnić nadzór sanitarno-weterynaryjny nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego,
 • badać zwierzęta rzeźne i mięso,
 • wykonywać podstawowe badania analityczne tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyki oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego,
 • poskramiać, unieruchamiać i kłaść zwierzęta oraz przygotowywać pole operacyjne,
 • asystować przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji,
 • pielęgnować zwierzęta przed i po zabiegach chirurgicznych,
 • zakładać opatrunki, wykonywać zlecone wstrzykiwania podskórne i domięśniowe orazudzielać zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • przeprowadzać korekcje racic, kopyt i rogów,
 • przeprowadzać szczepienia, odrobaczania i opryski zwierząt,
 • przeprowadzać zabiegi unasieniania zwierząt, z zapewnieniem właściwych warunków zoohigienicznych,
 • prowadzać instruktaż w zakresie biologicznego odkażenia nawozu, żywienia zwierząt i higieny produkcji zwierzęcej,
 • myć, wyjaławiać, konserwować narzędzia i sprzęt weterynaryjny,
 • prowadzić dokumentację związaną z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów, badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem.
Uzyskasz kwalifikacje zawodowe:
 • R.9.   Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt,
 • R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych,
 • R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej,
 • kurs inseminacyjny.
Perspektywy pracy:
 • lecznice weterynaryjne,
 • inspekcja weterynaryjna,
 • fermy przemysłowe, zakłady hodowli zwierząt,
 • nadzór sanitarno-weterynaryjny,
 • stacje hodowli zwierząt,
 • zoo, sklepy zoologiczne,
 • laboratoria weterynaryjne,
 • rzeźnie,
 • zakłady przetwórstwa mięsa, drobiu, ryb oraz mleka,
 • gospodarstwa rolne i agroturystyczne,
 • schroniska dla zwierząt,
 • szkoły.

Zajęcia praktyczne odbywają się we współpracy z firmami:

 • Stacja Unasieniania Loch Sławęcinek, jednostka terenowa Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • „Prem-Vit” Frątczakowie sp. j.
 • fermy drobiu,
 • ubojnie i przetwórnie mięsa,
 • „Cuiavia” Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu
 • Schronisko dla Zwierząt w Inowrocławiu
 • gabinety weterynaryjne,
 • STRUGA S.A. Zakład Utylizacji
 • KOM-ROL Kobylniki sp. z o.o.
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Inowrocławiu
 • Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośni w Inowrocławiu.