facebook  youtube
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach - Oficjalna strona
REKRUTACJA TECHNIKUM
tree green2

Technik
leśnik


 
„Gdy zaczynasz w siebie wątpić – a dla każdego taka chwila nadchodzi – wyjdź z domu, idź do lasu, stań na środku drogi, unieś głowę ku niebu i poczuj moc siły woli”.


Z nami nauczysz się:

 • zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, gospodarki łowieckiej, ochrony i użytkowania lasu,

 • sporządzania szacunków brakarskich,

 • kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi,

 • prowadzenia zakładu usług leśnych,

 • dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych prac.

Uzyskasz kwalifikacje zawodowe:

 • R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

 • R.14. Użytkowanie zasobów leśnych

 • Prawo jazdy kategorii T,

Współpracujemy z:

 • Nadleśnictwem w Miradzu,

 • PZŁ w Bydgoszczy,

 • Kołem Łowieckim „Samura”,

 • Gospodarstwem KOM-ROL w Kobylnikach,

 • Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny w Rożniatach.

Możliwości zatrudnienia w:

 • jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

 • państwowych lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych

 • przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno- gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni

 • pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych

 • biurach urządzania lasu i geodezji leśnej

 • parkach narodowych i krajobrazowych

 • administracji państwowej i samorządowej

 • w zakładach usług leśnych.