facebook  youtube
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach - Oficjalna strona
REKRUTACJA TECHNIKUM
vete2
         Policealna Szkoła          Weterynarii 
„Gdyby ludzie zachowywali się jak zwierzęta, może świat byłby bardziej ludzki”?

Technik weterynarii sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych. Wykonuje zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych. Może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku porodu. Asystuje także przy zabiegach chirurgicznych. Słuchacze poznają tajniki anatomii i fizjologii zwierząt, hodowli i rozrodu zwierząt. Uczą się jak rozpoznawać choroby zakaźne, pasożyty czy schorzenia spowodowane błędami żywieniowymi.

Z nami nauczysz się:
 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa, żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.
Uzyskasz kwalifikacje zawodowe:
 • R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt,
 • R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych,
 • R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.
Perspektywy zatrudnienia w:
 • zakładach leczniczych dla zwierząt,
 • inspektoratach weterynaryjnych,
 • stacjach hodowli i unasieniania zwierząt,
 • fermach dla zwierząt,
 • zakładach produkcji zwierzęcej,
 • zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta,
 • zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt,
 • może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach wyuczonych kwalifikacji zawodowych.
Okres kształcenia: IV semestry
System: zaoczny
Symbol zawodu: 324002
Zajęcia prowadzą lekarze weterynarii: lek. wet. Joanna Konieczny i lek. wet. Olga Szmytrowska