facebook  youtube
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach - Oficjalna strona
REKRUTACJA TECHNIKUM
zawodowe     Kwalifikacyjne kursy      zawodowe 

POBIERZ WNIOSEK


kwalifikacja R.3

 

Prowadzenie produkcji rolniczej

Kurs rozpocznie się w styczniu 2016.

Wnioski i dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do końca 2015 roku.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kurs musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:
 1. wniosek o przyjęcie na kurs
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (z przychodni rodzinnej)
 3. świadectwo ukończenia szkoły
 4. jedną fotografię
 5. numer profilu kandydata na kierowcę kat. T (celem zwolnienia z zajęć nauki jazdy ciągnikiem)

oraz okazać:
 • dowód osobisty
 • prawo jazdy

 

Zajęcia edukacyjne teoretyczne 275 godz.:
 • Produkcja roślinna – 70 godz.
 • Produkcja zwierzęca – 65 godz.
 • Technika w rolnictwie – 60 godz.
 • Działalność gospodarcza w rolnictwie - 30 godz.
 • Przepisy ruchu drogowego – 30 godz.
 • BHP w produkcji rolniczej – 10 godz.
 • Język angielski w rolnictwie – 10 godz.

 

Zajęcia edukacyjne praktyczne:
 • Prowadzenie produkcji rolniczej – 300 godz.
 • Praktyka zawodowa – 80 godz.
 • Nauka jazdy ciągnikiem rolniczym z przyczepą (posiadacze prawa jazdy kat. T oraz C+E lub B+E zwolnieni) – 20 godz. na słuchacza
 • Eksploatacja agregatów maszynowych – 6 godz. na słuchacza