Radca chcący zapewnić sobie dodatkową ochronę ma możliwość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia nadwyżkowego

Co radca prawny uzyska dzięki obowiązkowemu OC? Ubezpieczenie jest obowiązkowe, radcowie prawni świadczą pracę na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Radcy prawni, którzy nie nabędą polisy, nie mogą sprawować obowiązków zawodowych. Polisą jest objęta odpowiedzialność cywilna radcy, który dopuści się szkody w następstwie podjętego przez siebie działania lub zaniechania. Ubezpieczenie radcy prawnego zastosowanie zielonych lisci zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, stanowi uwiarygodnienie względem klientów i partnerów biznesowych. Firmy ubezpieczeniowe zwykle dają możliwość opłacenia polisy, poprzez wpłatę jednorazową bądź w ratach.

Jakie istnieją wyłączenia i ograniczenia obowiązkowego OC radcy prawnego? Ubezpieczyciel może ograniczyć lub wyłączyć ochronę radcy prawnego. Radca powinien zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC radców prawnych (11.12.2003) i Ustawę z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, w aktach tych podane są te wszystkie sytuacje, kiedy to ochrona nie przysługuje bądź jest ograniczona. Radca prawny, któremu udowodni się opieszałość, zostanie ukarany każdorazowo naganą. Radca prawny, który posunie się do kłamstwa, tłumacząc to ‘zadbaniem o zabezpieczenie interesu klienta’, zostanie ukarany upomnieniem.

W jaki sposób radca prawny może zapewnić sobie dodatkową ochronę? Radca chcący zapewnić sobie dodatkową ochronę ma możliwość wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia nadwyżkowego. Polisą nadwyżkową można objąć również kancelarię, wtedy otrzymamy:

  1. ubezpieczenie mienia kancelarii prawnej od ognia i innych zdarzeń losowych;
  2. podwyższenie wysokości sum gwarancyjnych na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

Zakład ubezpieczeniowy może zastosować ograniczenia, kierując swą ofertę do kancelarii zatrudniających maksymalnie 25 pracowników.